Samenhang, Kwaliteit en Efficiëntie van de Gezondheidszorg