Eigen bijdrage ZVW

De vergoeding voor thuiszorg hangt naast uw indicatie af van uw basisverzekering en aanvullende verzekering.

Thuiszorg valt onder de zorgverzekeringswet (ZVW), dit noemt men wijkverpleging. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Onder verzorging en verpleging thuis wordt de zorg verstaan die wordt verleend door verpleegkundigen en verzorgenden (IG) in de wijkverpleging. Om in aanmerking te komen voor thuiszorg gaat de wijkverpleegkundige een indicatie stellen. Na indicatiestelling wordt er een zorgplan opgesteld. In dit zorgplan wordt vastgelegd hoe vaak en welke zorg u nodig heeft.

Zorg thuis kunt u ook ontvangen met een persoonsgebonden budget (PGB). Indien u voor een PGB in aanmerking wilt komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Indien u aan de voorwaarden voldoet kan de zorgverzekeraar u formulieren opsturen of downloaden via de website. Onze wijkverpleegkundige is bevoegd om de indicatie te stellen voor de PGB.