Begeleiding Groep

Groepsbegeleiding/Dagbesteding

Salutem is een multiculturele zorgorganisatie. Door onze kleinschaligheid biedt dit onze cliënten een veilig gevoel. De dagbesteding bestaat uit een centrale gezellige woonkamer in huiselijke sfeer. Grenzend aan de centrale ruimte zijn er kamers om te fitnessen, PC-kamer, gespreksruimte, keuken en een eetkamer. Onze kracht zit hem in het feit dat wij ook zorg kunnen bieden aan mensen die de Nederlandse taal niet- of niet goed beheersen. Binnen onze organisatie worden er meerdere talen gesproken namelijk: Armeens, Arabisch, Koerdisch, Assyrisch en Nederlands.

Voor de ouder wordende mens met een culturele achtergrond is het van belang dat zij dagbesteding hebben waarbij rekening wordt gehouden met hun cultuur. Samen zijn onder het genot van een drankje of een heerlijke maaltijd is van groot belang. Veelal is het praten en schrijven in de Nederlandse taal een probleem, wij bieden begeleiders die hun taal spreken.

Vanuit een persoonlijk zorgplan met doelen gericht op groeien als persoon tussen andere mensen (zoals sociaal isolement, angsten n.a.v. PTSS of depressie) worden cliënten dagelijks gestimuleerd aan de doelen te werken. Ook is er tijd voor een persoonlijk gesprek in een andere rustige ruimte.

Bij Salutem worden activiteiten bij de dagopvang aangeboden die we professioneel begeleiden. We kijken naar de behoeften, de cultuur, de afkomst, de leeftijd, de waarden en normen van de cliënten. De activiteiten die we aanbieden sluiten ook aan op ziektebeelden. Denk hierbij aan dementie, depressie, persoonlijkheidsstoornis, eenzaamheid.  De activiteiten van de dagopvang worden zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van de cliënten.

Doelstelling

Het doel van dagopvang is om meer herkenbare dag structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig zijn, maar ook zinvol zijn. Die sociale contacten zijn niet alleen plezierig, ze kunnen ook bijdragen aan uw welbevinden. De activiteiten sluiten altijd aan op uw behoeften.

Communicatie

Communiceren kan lastig zijn voor cliënten. Bijvoorbeeld door afasie of cliënten die de Nederlandse taal niet spreken of begrijpen. Wilt u beter leren communiceren vanuit uw mogelijkheden? Wij ondersteunen u graag. Ook met het communiceren via sociale media.

Het programma

Het doel van de dagopvang en de activiteiten zijn, mensen de gelegenheid geven zinvol bezig te zijn. Het is een middel tegen passiviteit en verveling. Tevens wordt zodoende gelegenheid gegeven onderling contact te maken. Dit doen wij door middel van activiteitenbegeleiding.

Activiteitenbegeleiding is niet meer weg te denken het is een onderdeel van het zorgproces. Men moet bij activiteitenbegeleiding vooral denken aan eenvoudige activiteiten zoals handenarbeid, gezelschapsspelen, etc. De aard van de activiteit moet afgestemd zijn op het niveau en op de eventuele beperkingen van de cliënt. Dit gebeurd door middel van een vaste structuur en een gezellige sfeer aan te bieden.

Wij bieden onze activiteiten aan op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Wij kunnen zorg dragen voor vervoer van en naar de dagopvang.

Dagindeling
9.00 uur Ontvangst met koffie en thee
1
0.00 uur Groepsactiviteit
12.
00 uur Vrij spel
13.00 uur Lunch

14.00 uur Rust moment

15.00 uur Wandelen
16.00 uur
Afsluiting

Gediplomeerd personeel
Tijdens de dag
besteding is er gediplomeerd personeel aanwezig, twee begeleiders, MBO opgeleid. Zij kunnen daar waar gewenst cliënten helpen met toiletbezoek en ze attenderen op medicijngebruik.

Activiteitenaanbod

  • Creatieve activiteiten (zoals schilderen, handwerken, bloemschikken, 3D kaarten maken

  • Bewegingsactiviteiten (zoals fietsen op hometrainer, bewegen op andere fitness apparatuur, wandelen, gymgroep)

  • Spelletjes (samen of individueel) (bingo, sjoelen, rummikub, kaarten, schaken, dammen)

  • Thema-activiteiten (feestdagen van andere cultuur samen voorbereiden en samen een maaltijd bereiden, koken en bakken)

  • Uitstapjes

  • Aandacht voor de Arabische achtergrond van cliënten (Arabische programma’s kijken op tv, gesprekken over cultuur en actueel nieuws, zingen in Nederlands en Arabisch, eten en drinken volgens Arabische gebruiken).