Beleid uitsluitingscriteria

Thuiszorg Salutem wil verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan al haar cliënten. Dit heeft tot gevolg dat Thuiszorg Salutem zorgvragers met een specifieke zorgvraag of bepaalde problematiek niet altijd de juiste zorg kan bieden. Daarom kan Thuiszorg Salutem helaas niet alle cliënten aannemen. Thuiszorg Salutem hanteert daarom transparante uitsluitingscriteria. Zorgvragers met de navolgende zorgvragen zijn uitgesloten:

∙ Zorgvragers met complexe verslavingsproblematiek.

∙ Zorgvragers die verpleging nodig hebben waarbij zeer complexe verpleegtechnische handelingen benodigd zijn. Dit zijn o.a. cliënten die afhankelijk zijn van beademing, een canule.

∙ Zorgvragers die suïcidaal gedrag vertonen.

∙ Zorgvragers die vallen onder de Wet Bopz of in de toekomst onder de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg of de Wet Zorg en dwang.

∙ Zorgvragers met agressieproblemen of zorgvragers die seksueel ongewenst gedrag vertonen. Het gaat hier om gedragingen die onveilig zijn voor andere cliënten of medewerkers van Thuiszorg Salutem.

∙ Zorgvragers met complexe psychiatrische problematiek.