Eigen bijdrage WMO-WLZ

Indien u een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie heeft dan kan er uit deze indicatie ook zorg thuis geleverd worden. Dit heet een modulair pakket thuis (MPT). U moet dan wel een eigen bijdrage betalen. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Bekijk daarvoor de website van het CAK (Centraal Administratie Kantoor) Klik hier voor de rekenhulp van het CAK, hier berekent u zelf de eigen bijdrage.