Eigen bijdrage ZVW

Wijkverpleging wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen. Onder wijkverpleging wordt verstaan de verzorging en verpleging die u thuis door onze verpleegkundigenĀ  of verzorgenden (IG) krijgt.
Om in aanmerking te komen voor wijkverpleging zal onze wijkverpleegkundige een indicatie stellen. Na indicatiestelling wordt er samen met u een zorgplan opgesteld. In dit zorgplan wordt vastgelegd hoe vaak en welke zorg u nodig heeft.

Wijkverpleging kunt u ook ontvangen met een persoonsgebonden budget (PGB). Indien u voor een PGB in aanmerking wilt komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Indien u aan de voorwaarden voldoet kan de zorgverzekeraar u formulieren opsturen of downloaden via de website. Onze wijkverpleegkundige is bevoegd om de indicatie te stellen voor de PGB.