Mantelzorg

Bij Salutem wordt de zorg van naaste als vanzelfsprekend gezien. Mantelzorgers hebben een zware taak. Samenwerking en ondersteuning vinden wij van essentieel belang in onze begeleiding met de cliënt. Wij verlenen de zorg graag met u. Middels een transparante werkwijze en regelmatig overleg proberen wij overbelasting te voorkomen. Bij verzwaring van de zorg, kunnen wij binnen 24 uur de zorg opschalen, onze wijkverpleegkundige kan de indicatie aanpassen.

Wat bieden wij mantelzorgers :

  • U hebt een eigen contactpersoon en die heeft periodiek contact met u.
  • U kunt in overleg een bijdrage leveren in de zorg aan uw naaste.
  • Wij maken gebruik van uw deskundigheid en van uw kennis over uw naaste.
  • Wij laten u weten wat we met uw opmerkingen en adviezen doen.
  • Wij informeren u over onze organisatie.
  • Wij informeren u over de betekenis en gevolgen van ziektes of aandoeningen.