Missie & Visie

Missie

Salutem wil een maatschappelijk betrokken organisatie zijn, die haar bijdrage wil leveren aan de basisbehoefte van de mens wat betreft: zorg, de kwaliteit van het leven en het welzijn van de cliënt.

  • Salutem wil een organisatie zijn die positief bekend staat als zijn dé organisatie, die doet wat zij zegt en zegt wat zij doet. Korte lijnen tussen medewerkers en cliënten/familie van cliënten.
  • Salutem wil een werkgever zijn waar medewerkers zich prettig en gerespecteerd voelen en graag (komen en blijven) werken. De medewerkers zijn trots op de organisatie en weten dat zij hiertoe bijdragen.

Visie

De medewerkers van Salutem hebben respect voor de zelfregie van de cliënten en weten dat elke cliënt uniek is. Vanuit deze visie ondersteunen en adviseren zij de cliënt. De medewerker handelt met kennis over de grenzen van de zorg en van de eigen professionele standaarden.

  • De kleinschaligheid van Salutem staat garant voor een snelle en doelgerichte zorgverlening. Voor de cliënt is van belang, dat voor de zorgverlening zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van vaste medewerkers vanwege de meerwaarde van het persoonlijk contact.
  • Het ‘wij’-gevoel binnen Salutem is kenmerkend voor de organisatie, daar iedereen weet, dat alleen met elkaar de optimale zorg voor de cliënt geboden kan worden. Daarvoor werft Salutem medewerkers, die flexibel zijn en dusdanig werk afleveren, dat zij tevreden over zichzelf kunnen zijn als hun werkdag erop zit.
  • Salutem vindt het respect een kostbaar goed en tolereert daarom geen discriminatie op leeftijd, geslacht, huidskleur, levensovertuiging, seksuele geaardheid of levensstijl.