WMO-WLZ-Zorg

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen. Wij bieden dagbesteding waarvoor het vervoer van en naar de dagbesteding geregeld kan worden vanuit de WMO. U wordt opgehaald en thuisgebracht.

Via de Wet langdurige zorg (WLZ) leveren wij op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) individuele begeleiding en dagbesteding. Een WLZ wordt toegekend aan personen die 24 uur zorg of 24 uur zorg in de nabijheid nodig hebben en waar geen verwachting is dat zij nog te behandelen zijn of de gezondheidstoestand zal verbeteren. Dagbesteding kan dan een uitkomst zijn om bv. mantelzorg te ontlasten. Daarnaast is er de mogelijkheid om aanvullend via de WLZ/PGB huishouding en vervoer van en naar de dagbesteding te regelen bij Salutem.